پرتال کارکنان سازمان تامین اجتماعی
 
 
بیان مشکلات ،نظرات و پیشنهادات در حوزه تامین اجتماعی
 

بحث تامین اجتماعی الکترونیک یکی از مهمترین دغدغه های سازمان و همکاران آن است.کاهش مراجعین و صحت انجام امور و هزاران نفع دیگر از مزایای الکترونیکی شدن تامین اجتماعی است.ولی واقعا چرا سازمان به این سمت و سو حرکت نمی کند؟ آیا واقعا نمی توان فرآیندهای موجود در سازمان را تحت وب به انجام رساند؟آیا هنوز می بایست در شعبات تعدادی درگیر دفترچه درمان بیمه باشند؟؟پلیس مهمترین خدمات خودرا به دفاتر پلیس +10 واگذار نموده ولی ما هنوز از واگذاری این کار به بخش خدماتی ابا داریم.یادم می آید زمانی که برای اولین بار وارد سازمان شدم می شنیدم که می گفتند عکس دفترچه درمان را حتما باید پرسنل رسمی بر روی دفترچه درمان بچسباند.....!  الان هم قضیه به این منوال است کارگزاریها تشکیل شده هزینه فراوانی انجام شده ولی باز هم معضل دفترچه گریبانگیر شعبات ماست.پس فلسفه برونسپاری کار و تاسیس کارگزاری چیست که همچنان شعبات می باست گرفتار دفترچه باشند؟؟(نمونه شعبات قزوین)

در بحث نام نویسی بیمه شده با توجه به حجم بالای بیمه شدگان جدید هنوز شعبات درگیر نام نویسی این افراد هستند.سازمان سنجش با سالانه چند میلیون ثبت نامی برای کنکور با آن اهمیت همه امور را اینترنتی انجام می دهد و باز هم ما در شعبات تعدادی را اسیر نام نویسی اولیه بیمه شده می کنیم..

بحث سوابق:باور کنید درخواست سوابق از شعبات دیگر به یک جک شبیه است. شعباتی  که با هم 1000 متر فاصله ندارند باید گردش کار زیر را برای درخواست سابقه انجام دهند

1-مراجعه بیمه شده به شعبه بیمه پرداز2-پرکردن فرم درخواست سابقه3-امضا مسول نام نویسی 4-امضا مسول شعبه5-ارسال به واحد دبیرخانه6-نامه رسانی7 رسیده به شعبه مقصد8-دستور ریس شعبه9-دبیرخانه 10-بایگانی 11-مسول نام نویسی 12-کارشناس انجام کار13-ارسال به مسول جهت تایید14-پرینت توسط کارشناس15-امضا مسول نام نویسی 16-امضا ریس شعبه17-دبیرخانه-18 نامه رسانی 19-شعبه مقصد ودباره ریس و شماره و........

این سیکل معیوب را می توان با درست کردن و تقویت پرتال سازمانی  به نحوی که افراد و یا مسولین ذیربط توانایی برداشت سابقه از شعبه درخواست کننده را داشته باشند به راحتی آب خوردن برطرف نمود ولی در شعبات باید کوهی از کار و ارباب رجوع را بر سرهمکار بدبخت بریزیم تا زیر کار له شود.و سوابق به موقع نرسدو یا مفقود شود اشتباه شود و هزار اشکال دیگر....

بابا لااقل شعبات هر استان را بهم وصل کنید که دیگه از یک استان درخواست نشه>>>>سخته واقعا؟؟؟


ادامه دارد.....

 |+| نوشته شده در  شنبه سیزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:7  توسط همکار سازمان  | 
 
  بالا